Płatność za posiłki

Koszt pełnego obiadu w marcu 2023
(23 obiady od 01.03 do 31.03)
Wynosi 299,00 zł

 

PROSIMY O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI ZA LUTY

Wpłaty za obiady przyjmowane są
przelewem na konto firmy:
Firma Handlowo Usługowa Grażyna Witas

ul. Kwiatowa 18
32-086 Dziekanowice
Bank Pekao

Nr konta : 59 1240 4591 1111 0010 9386 4874

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, klasę, okres, na jaki został zakupiony obiad (np.
dzień, tydzień, miesiąc). W przypadku rodzeństwa prosimy o osobne przelewy.

do 10.03.2023
lub

przy bocznym wejściu do kuchni w godzinach 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00
Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić
najpóźniej do godz. 8:00 w tym samym dniu. Tylko prawidłowe
zgłoszenie podlega odliczeniu w kolejnym cyklu rozliczeniowym.
Prosimy o terminowe wpłaty za obiady. Wszelkie późniejsze
wpłaty należy z nami uzgodnić. W przypadku nie zachowania
terminu płatności wydawanie posiłków zostanie wstrzymane.
Płatności dokonujemy przed zamówionym posiłkiem.


Koszt pełnego posiłku (zupa, drugie danie, kompot) - 13,00zł

Cena zupy (plus kompot) - 5,00zł
Cena drugiego dania (plus kompot) - 12,00 zł
Koszt pełnego posiłku dla osoby dorosłej - 18,00zł

Cena zupy- 5,00zł
Cena drugiego dania - 15,00zł

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP