Historia szkoły

W 1974 roku powstaje osiedle PIASTÓW. Żądne wiedzy dzieci pilnie potrzebują nowej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 144 na Bohaterów Września pęka w szwach i pracuje na trzy zmiany. Dzieci nie zdążają na dobranockę.img3

We wrześniu 1976 – następuje uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 84 – pierwszej placówki oświatowej na os. Piastów. Szkoła liczy ponad tysiąc dzieci, uczących się w 32 oddziałach. Osiedle jest nowe, zatem i rodziny młode, zdecydowanie w wieku produkcyjnym. Dzieci przybywa, średnio 400-500 rocznie. SP 84 nie jest już w stanie zaspokoić rosnących wciąż potrzeb.W 1980 roku, po licznych trudach i porażkach, zapada wreszcie decyzja urzędników: budujemy na osiedlu Piastów drugą szkołę. Głównym wykonawcą projektu jest firma Budostal 2.

Rok szkolny 1981/1982- w szkole nr 84 uczy się 2400 dzieci w 72 mocno zagęszczonych oddziałach. Dla sześciolatków nie ma już miejsca.

28 lipca 1982 – odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowej szkoły. Pierwszy raz spotkali się ludzie, którzy mieli współpracować przez wiele kolejnych lat pod przewodnictwem pierwszego Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Stefańskiego.

1 września 1982 – rozpoczyna swą działalność Szkoła Podstawowa nr 89 w Krakowie, a 14 października 1983 – ma miejsce uroczystość nadania szkole imienia. Patronem zostaje żołnierz, publicysta i polityk- Zbigniew Załuski.

img2W następnych latach stopniowo poprawia się wyposażenie szkoły. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i turniejach przedmiotowych i artystycznych. Największe sukcesy odnoszą w sporcie. Szkoła zaczyna wypracowywać swój własny ceremoniał, który do tej pory jest realizowany i wciąż rozwijany. Dość szybko staje się placówką środowiskową, instytucją, która zaczyna wpływać na życie kulturalne osiedla Piastów. Powstaje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, zaczyna działać harcerstwo, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Nauczyciele zrzeszają się w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz początkowo działającym nielegalnie Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność.

W 1999 roku zaczyna się reforma systemu oświatowego. Szkoły podstawowe zostają przekształcone w sześcioklasowe, zostaje wprowadzony zewnętrzny system egzaminacyjny, czyli sprawdzian po klasie szóstej. Nauczyciele licznie podejmują studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Przybywa klas młodszych, co w połączeniu z odejściem klas siódmych i ósmych wiąże się z koniecznością wymiany części wyposażenia. Naszej placówce zaczyna przybywać certyfikatów: 2004 rok- otrzymuje Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Promującej Zdrowie, 2006 – Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

W 2007 roku na wniosek rady pedagogicznej i rodziców i samorządu uczniowskiego szkoła zmienia imię- na Kornela Makuszyńskiego.

Lata intensywnego użytkowania budynku mocno odbijają się na jego kondycji technicznej: elewacja, boisko szkolne i sale lekcyjne są w coraz gorszym stanie i zaczynają stanowić zagrożenie, w związku, z czym wymagają natychmiastowego remontu, a okna - wymiany na nowe. Podjęte w latach 2006-2008 prace remontowe, w ramach programu termomodernizacji budynku, sprawiają, że szkoła zaczyna zmieniać swój wizerunek. Szary, brzydki budynek zamienił się w bardzo kolorową budowlę, jak mówią uczniowie, wyglądający, jak z klocków Lego. W miejsce starego, pofałdowanego asfaltowego boiska powstaje nowe wielofunkcyjne, wyposażone w nowoczesne urządzenia sportowe oraz trybuny. Podjęte zostają dodatkowe działania, by szkoła była jeszcze bardziej przyjazna i bezpieczna (podpisanie umowy z firmą ochroniarską oraz zainstalowanie w 2009r. monitoringu).img4

Wraz z postępem cywilizacyjnym unowocześniano bazę dydaktyczną, uruchomiono drugą salę komputerową, wiele sal zaopatrzono w Internet. Wprowadzane są na bieżąco środki nauczania interaktywnego.

W roku 2009 pojawiają się w naszych murach dzieci sześcioletnie: w zerówce i bardzo licznie w klasie pierwszej. W roku szkolnym 2010/2011 na terenie szkoły powstaje plac zabaw w ramach programu rządowego Radosna szkoła.

Nasza placówka stale i systematycznie się rozwija. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uzyskuje wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. W każdym roku bierze udział w konkursach przedmiotowych. Chętnie angażuje się i realizuje projekty europejskie oraz akcje udzielania pomocy potrzebującym. Duży nacisk w pracy z dziećmi kładzie nie tylko na rozwój intelektualny, ale także na promocję zdrowia i rozwój fizyczny. Uczy też swoich podopiecznych wrażliwości na los drugiego człowieka. A to wszystko pod czujnym okiem kolejnych dyrektorów:

  • wspomnianego już Pana Stanisława Stefańskiego
  • Pani Zofii Jastrzębskiej
  • Pana Andrzeja Karolaka
  • Pani Stanisławy Dziedzic
  • Pani Alicji Zbroi
  • Pani Haliny Kity
  • Pana Zdzisława Nowaka
  • i obecnej Pani dyrektor Grażyny Janawy.

 

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP