O świetlicy szkolnej

Świetlica funkcjonująca w Szkole Podstawowej nr 89 jest czynna od 6:30 do 17:00. Do świetlicy można zapisywać dzieci uczęszczające do klas I-III. W uzasadnionych sytuacjach zapisywane są również dzieci ze starszych klas.


Cele i zadania świetlicy szkolnej:

  1. Organizowanie dzieciom pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy własnej i przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej.
  2. Zagospodarowanie wolnego czasu uczniów i zorganizowanie im rekreacji.
  3. Wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne decyzje i działania.
  4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów.
  5. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
  6. Wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia własnego i innych.
  7. Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią oraz podnoszenie poziomu kultury osobistej.
  8. Stworzenie warunków do rozwoju fizycznego uczniów poprzez organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej.
  9. Organizowanie życia kulturalnego na terenie świetlicy.
  10. Rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

Opiekę nad wychowankami sprawują Panie:

mgr Bożena Janakowska-Dzięgiel

mgr Halina Strumińska

mgr Katarzyna Więcek

mgr Ewa Jamka

mgr Patrycja Radoszek

mgr Anna Wrzosek

mgr Agnieszka Ignasiak

mgr Bogumiła Suchanek-Cichy


Dokumenty do pobrania:

Regulamin świetlicy 2023 - https://drive.google.com/file/d/1OzuYxNDotGFDuvZlMpG9x28F4lTUe72O/view?usp=sharing

Karta zapisu 2023 - https://drive.google.com/file/d/1P2H0sdKW30l1tSc2EnuyTAxf1HcavPea/view?usp=sharing

Oświadczenie o zatrudnieniu 2023https://drive.google.com/file/d/1aGTo3LI8KzLE3j_kKeHSTF6uYmVkqFvO/view?usp=sharing

 

Procedury w świetlicy szkolnej 2018/2019

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP