Stołówka informacje

INFORMUJEMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW O NUMERZE TELEFONU KOMÓRKOWEGO, POD
KTÓRYM MOŻNA ODWOŁYWAĆ OBIADY, CODZIENNIE DO GODZINY 8:00.

573-961-174

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W KOLEJNYM MIESIĄCU
REZYGNUJĄ Z OBIADÓW O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

NA ADRES
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89, nauczyciele
i pracownicy tej szkoły.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których
dożywianie finansuje: MOPS, Parafia oraz sponsorzy.
3. Zgodnie z uchwałą wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w
trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie lub mailowo.

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu i
kompotu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Ajenta.
3. Wysokość opłaty za jeden pełny posiłek dla ucznia wynosi 15,00zł przy zakupie w
abonamencie (miesiąc, pełny tydzień), obiad dla dorosłego - 21,00zł.
4. Obiady pojedyncze, niepełny tydzień, np. 3, 4 dni droższe o 1zł.

5. Istnieje możliwość zakupu tylko drugiego dania 13,50zł przy zakupie w abonamencie
(miesiąc, pełny tydzień), dorośli – 17,00zł oraz zakupu samych zup - 5,00zł (dorośli –
6,00zł).
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z
miesięcznym wyprzedzeniem.
7. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem szkolnym mogą przyznać darmowy obiad z limitów
MOPS uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnych wypadkach
losowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady jest możliwa przelewem oraz osobiście gotówką lub kartą przy
bocznym wejściu do kuchni od poniedziałku do piątku tylko i wyłącznie w godz. 7:00
do 9:00 oraz 14:00 do 15:00. Podczas wydawania posiłków nie ma możliwości
płatności za obiady.
2. Przelew powinien być wykonany do ostatniego dnia podanego w koszcie obiadów. W
sytuacjach losowych zapłaty można dokonać w późniejszym terminie tylko i wyłącznie po
wcześniejszej informacji telefonicznej lub mailowej. W przypadku nieuregulowania
zapłaty w terminie obiady nie będą wydawane. W każdym miesiącu z odpowiednim
wyprzedzeniem będzie podawana informacja o koszcie abonamentu na kolejny okres.
2. Szkoła posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
3. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to
prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.
4. Zakupu jednorazowego obiadu dokonujemy w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00.
Gdy płatność przelewem została dokonana w dniu, w którym dziecko je posiłek prosimy o
przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy.


IV. KONTAKT I DANE DO PRZELEWU
1. Przelewy należy dokonać na konto firmy:
Firma Handlowo Usługowa Grażyna Witas
ul. Kwiatowa 18
32-086 Dziekanowice
Bank Pekao
Nr konta : 59 1240 4591 1111 0010 9386 4874
W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, klasę, okres, na jaki został zakupiony obiad (np.
dzień, tydzień, miesiąc z dokładnymi datami). W przypadku rodzeństwa prosimy o osobne przelewy.

2. Adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Telefon:
573-961-174

 

V. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych
przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do
godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być
zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu podając w
przelewie zgłoszone daty nieobecności
4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi
kosztów.
5. W przypadku nieobecności dziecka można zabrać obiad do domu w opakowaniach
jednorazowych (koszt. 1zł). Odbiór przy bocznym wejściu do kuchni.

 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki na wynos wydawane są od godz. 12:00 do godz. 14:30.
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
3. Kuchnia zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie w ciągu tygodnia.
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją
kosztów.

 

VII. ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt.
4. Przed wejściem na stołówkę znajduje się płyn do dezynfekcji. Korzystający z posiłków
przed wejściem koniecznie muszą zdezynfekować ręce.

5. Sztućce wydawane będą każdemu dziecku razem z posiłkiem.
6. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów, krzesła oraz wietrzy się stołówkę.
7. Dania wydawane są przez osoby do tego wyznaczone.
8. Pracownicy stołówki utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych, sztućców (mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu w
temperaturze min 60stopni).
9. Na bieżąco dezynfekowane są powierzchnie kuchenne, sprzęty, zaplecze kuchenne,
zmywak.
10. Pracownicy stosują środki ochrony osobistej.

 

VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY
STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 89 W KRAKOWIE.

VIII . Regulamin stołówki wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP