Uniwersytet Dzieci

UNIWERSYTET DZIECI

PROGRAM EDUKACYJNYWZOROWANY NA WYKŁADACH I WARSZTATACH AKADEMICKICH, ADRESOWANY DO DZIECI W WIEKU 6-13 LAT.

Jest to program realizowany  w 4 ośrodkach: w Warszawie, Krakowie, Olsztynie i we Wrocławiu.W programie biorą udział uczniowie klas: 1-3 oraz ich nauczyciele. Warsztaty dla dzieci odbywają się w szkole, w ciągu pierwszego roku programu. Nauczyciele przez dwa lata trwania programu uczęszczają na seminaria, które odbywają się na uczelniach wyższych. Przy wsparciu mentorów nauczyciele przygotowują scenariusze lekcji, oparte na metodzie pytań i doświadczeń i realizują je w swoich szkołach. Od września 2012r uczniowie  klas 1-3 naszej szkoły biorą udział w  tym dwuletnim programie zajęć, który rozwija naukowe myślenie i umiejętność skutecznego działania.
      Warsztaty wykraczają poza ramy tradycyjnego nauczania szkolnego i są prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych. Program uwzględnia założenia nowej podstawy programowej dla nauczania wczesnoszkolnego.

Korzyści dla uczniów

- dzieci rozbudzają swoją ciekawość i zainteresowania (uniwersyteckie dyscypliny nauki, kontakt z naukowcami)
- kształtujemy u dzieci myślenie naukowe, czyli umiejętność formułowania wniosków w oparciu o obserwacje i doświadczenia (metoda wzorowana na pracy badawczej)

- rozwijamy pomysłowość, umiejętność planowania i pracy zespołowej (elementy pracy projektowej)
- zachęcamy uczniów do używania narzędzi internetowych (wykorzystujemy nowe technologie)
Korzyści dla nauczycieli
- zyskują inspiracje do prowadzonych przez siebie lekcji (obserwacja zajęć naukowych)
- poznają w praktyce formy aktywnej pracy z uczniem metodami aktywnymi (seminaria)
- opracowują autorskie scenariusze lekcji realizujące założenia nowej podstawy programowej (wsparcie mentorów)
- dowiadują się jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu najmłodszych uczniów

W zgodzie z naturą

Uniwersytet Dzieci wraz z naukowcami od sześciu lat rozbudza ciekawość dzieci i wtajemnicza je w arkana nauki.

Szkoła Podstawowa nr 89, w ramach ponad dwuletniej współpracy, i jako jedna z dwóch szkół w Krakowie, bierze udział w kolejnym ProjekcieUniwersytetu pod nazwą: „Jaki mam wpływ na klimat?  Wiem, rozumiem, działam”. Jest on współfinansowany przez Ministerstwo  Środowiska.

W dniu 20.09.2013r. odbył się w szkole wykład inaugurujący Projekt Edukacji Klimatycznej, na którym uczniowie kl. IV-VI próbowali znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania: Czy grozi nam epoka lodowcowa i czy morza i oceany zaleją lądy? Czy dwutlenek węgla, który emitowany jest do atmosfery przez człowieka to główny powód zmian klimatycznych na Ziemi?

Wykład pt.: „Technologiczne możliwości redukcji dwutlenku węgla" dla klas starszych prowadził mgr Andrzej Mitur, natomiast  27.09.2013r. wykładowcą tematu Czy czeka nas epoka lodowcowa? dla klas I-III była dr Katarzyna Śnigórska. Po zajęciach uczniowie znali już odpowiedź na te pytania i wiedzieli o wiele więcej! Wykłady były bogato ilustrowane doświadczeniami, pozwoliły uczniom zrozumieć potrzebę dbania o środowisko, na które mamy wpływ zmieniając nasze codzienne zachowania oraz dzięki nowoczesnym technologiom wytwarzania energii. Po wykładach nauczyciele przeprowadzali warsztaty przygotowane w ramach projektu. W klasach I-III przygotowywali z uczniami makiety nowoczesnego domu, pokazując zachowania poszczególnych członków rodziny, które sprzyjają redukcji dwutlenku węgla do atmosfery.  Podczas warsztatów dla klas IV-VI nauczyciele wykonywali z uczniami modele elektrowni zasilanych odnawialnymi źródłami energii, aby zilustrować ich budowę i sposób działania, a tym samym pozwolić dzieciom wywnioskować, czy takie źródła energii są alternatywą dla konwencjonalnych rozwiązań, i jaki mają wpływ na emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Naukowcy są zgodni, że źródło zmian klimatycznych ma kilka przyczyn. Cześć z nich jest wywołana przez czynniki naturalne, za część odpowiadamy my - ludzie, mieszkańcy Ziemi. Każdy z nas może przyczynić się jednak do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Wystarczy wyrobić w sobie dobre praktyki i nawyki, jak: oszczędzanie wody, segregowanie odpadów lub korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Cieszy zainteresowanie dzieci tematem ekologicznym.

Od najmłodszych lat uczmy się żyć w zgodzie z naturą!

UNIWERSYTET DZIECI w Szkole Podstawowej nr 89

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego Uniwersytet Dzieci, w którym biorą udział dzieci z klasy IIa, IIIa, IIIc i IIId. Dzięki temu programowi nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Biorą udział w 10 warsztatach naukowych w ramach pięciu gałęzi wiedzy(społecznych, przyrodniczych, humanistycznych, formalnych i politechnicznych) pokazujących bogactwo          i różnorodność świata nauki.Uczestniczą w wykładzie akademickim na jednej z partnerskich uczelni wyższych. Wykonują zadania uaktywniające wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Dodatkowo uczniowie działają w internetowych szkolnych klubach naukowych, gdzie każdy zawsze znajdzie coś dla siebie.
Zajęcia prowadzone są metodą zapytań i doświadczeń. Wykonują doświadczenia, które w sposób szybki i łatwy pozwalają zrozumieć im niezwykłe zjawiska z otaczającego ich świata. Natomiast bezpośredni kontakt       z naukowcami sprawia, że nauka staje się bliska, inspirująca i przydatna na co dzień. Wszystko po to, by wzbudzić aktywność uczniów. Pozwala im to w pełni zrozumieć poruszaną tematykę. Projekt angażuje również nauczycieli.  Uczestniczą bowiem w systematycznych szkoleniach oraz   tworzą scenariusze na podstawie, których prowadzą zajęcia oparte na pytaniach i doświadczeniach. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w warsztatach i zawsze                             z niecierpliwością oczekują kolejnych zajęć. Projekt będzie kontynuowany, choć trochę w innej formie, w nowym roku szkolnym w klasach pierwszych.

Podczas szczytu klimatycznego ONZ w Warszawie był prezentowany film z zajęć, odbywających się w naszej szkole w związku z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, która propagowana jest wśród naszych uczniów.

Przy okazji konferencji  odbędzie się kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych: spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian klimatu i możliwości ograniczania ich skutków. Zaprezentowany będzie również film podsumowujący realizację projektu  "Jaki mam wpływ na klimat? Wiem, rozumiem, działam" przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska i Fundację Uniwersytet Dzieci.

uniwerytet dzieci1       

 

         

Czy temat zmian klimatycznych jest trudny dla uczniów podstawówek? Niekoniecznie - naukowe myślenie, doświadczenia i prototypowanie ekologicznych urządzeń towarzyszyły warsztatom edukacyjnym w krakowskich szkołach.
Celem projektu jest przedstawienie nauczycielom i uczniom zagadnień zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zmian klimatu.  Uczniowie poznają konsekwencje swoich codziennych prostych wyborów i decyzji, które wpływają pozytywnie i negatywnie na środowisko i nauczą się realizować swoje potrzeby tak, by nie szkodzić przyszłym pokoleniom.

"Nasza szkoła dzięki projektowi edukacji klimatycznej ma możliwość wdrażania takiej tematyki w podstawowy program edukacji wczesnoszkolnej. Aktywna forma tych zajęć jest zdecydowanie dodatkowym atutem projektu" - powiedziała Pani Beata Chronówka, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie. Konkurs realizowany był  w ramach projektu “Jaki mam wpływ na klimat? Wiem, rozumiem, działam” organizowany przez Uniwersytet Dzieci i współfinansowany przez Ministerstwo Środowiska.
Celem konkursu było wyłonienie jednej pracy konkursowej wśród prac nadesłanych przez nauczycieli klas 1-3 i jednej pracy konkursowej wśród prac nadesłanych przez nauczycieli klas 4-6.
Klasy, których prace konkursowe zostały nagrodzone otrzymają możliwość uczestniczenia w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach naukowych prowadzonych przez naukowców akademickich, zrealizowanych na uczelniach wyższych w Krakowie. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli Fundacji Uniwersytetu Dzieci wyłoniło następujących laureatów:
Z klas I-III wygrała makieta domu przygotowana przez klasę I d ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie. Klasa została zgłoszona przez Panią Beatę Chronówkę. Program jest realizowany w naszej szkole.Nauczyciele  realizują na zajęciach scenariusze przygotowane przez Uniwersytet Dzieci i modyfikują je dostosowując do potrzeb programowych i uczniów z danej grupy wiekowej.

Realizacją  programu  kieruje w naszej szkole Beata Chronówka.

"Klub Młodego Odkrywcy"

Klub Młodego Odkrywcy – program edukacyjny  koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik – Warszawa.

Klub Młodego Odkrywcy to miejsce, gdzie każdy może zostać badaczem. Nie oceniamy stanu wiedzy, nie stawiamy ocen. Tu nikt nie popełnia błędu. Bawimy się i zachęcamy do weryfikowania własnych hipotez.

W Klubie nie dajemy gotowych rozwiązań. Na własną rękę i zgodnie z własnymi zainteresowaniami klubowicze wraz z opiekunami szukają odpowiedzi na naukowe pytania.

Czytaj więcej: "Klub Młodego Odkrywcy"

Czysta Małopolska

CZYSTA MAŁOPOLSKA- PROJEKT EKOLOGICZNY  DOTYCZĄCY SELEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Celem projektu jest zwiększenie świadomościekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów, a także promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

Projekt realizowany jest w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r przez nauczycieli przyrody i całą społeczność szkolną.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP