Oferta szkoły

Naszym uczniom zapewniamy:

 • Życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • Wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami zewnętrznych sprawdzianów,
 • Opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,
 • Zajęcia fakultatywne przygotowujące do sprawdzianu
 • Nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i komputery,
 • Bogatą ofertę imprez kulturalnych, konkursów, wycieczek
 • Zajęcia świetlicowe w godzinach 6:45 – 17:00, osobna świetlica dla sześciolatków,
 • Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie i Bezpieczeństwo
 • Opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku, oferujemy domowe obiady,
 •  

 

Naszym uczniom oferujemy:

Pobudzenie wyobraźni i odkrywanie własnej wrażliwości poprzez kontakt ze sztuką:

 • Teatr
 • Operetka
 • Film
 • Koncerty w Filharmonii
 • Wystawy w muzeach
 • Spotkania z przedstawicielami kultury


Wszechstronny rozwój fizyczny:

 • Promocja sportu i zdrowego stylu życia
 • Zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie szkoły
 • Alternatywne zajęcia wychowania fizycznego
 • Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Wycieczki turystyczne
 • Udział w zawodach sportowych
 • Akademia Siatkówki


Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:

 • Konkursy
 • Wycieczki przedmiotowe
 • „Zielone szkoły”
 • Uroczystości szkolne


Rozwój możliwości twórczych i uzdolnień podczas licznych zajęć dodatkowych:

 • przedmiotowych
 • językowych
 • informatycznych
 • ekologicznych
 • plastyczno - artystycznych
 • wokalnych
 • czytelniczych
 • ortograficznych
 • sportowych

Pomoc uczniom z niepowodzeniami szkolnymi:

 • Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
 • Pomoc w nauce w świetlicy szkolnej
 • Opieka nad dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna w ramach projektu Akademia Przyszłości

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP