Dokumenty

 

Procedura wydawania opinii/informacji o dziecku

1. Rodzic wypełnia Wniosek do Dyrektora szkoły o wydanie informacji/opinii o dziecku, uczniu SP 89, który znajduje się na stronie internetowej szkoły załącznik 1 poniżej.
2. Rodzic składa wypełniony wniosek w sekretariacie szkoły, a w czasie pandemii wrzuca do skrzynki korespondencji znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.
3. Opinia/ informacja o uczniu jest przygotowywana przez pracownika szkoły w ciągu 14 dni.
4. O terminie i formie przekazania opinii/ informacji o uczniu informuje rodziców pedagog szkolny.
5. Rodzic otrzymuje ze szkoły oryginał dokumentu oraz poręcza podpisem kopię, która zostaje umieszczona w szkole w teczce ucznia. 

 

1. Wniosek o wydanie opinii/informacji o dziecku.

2. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na telefon.

3. Oświadczenie - do zgody na telefon.

4. Zwolnienie ucznia z lekcji.

5. Rezygnacja z lekcji religii.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP