Duplikaty legitymacji i świadectw

OPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI (9 złotych) ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH (26 ZŁ) PROSIMY WPŁACAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY:

36 1020 2892 0000 5102 0590 6864  (nowy numer konta)


DOWÓD WPŁATY POWINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
1/ DANE WPŁACAJĄCEGO: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego
2/ KWOTA WPŁATY np. 9 złotych
3/ ZA CO: np. duplikat legitymacji szkolnej ucznia IMIĘ I NAZWISKO, KLASA
4/ DANE ODBIORCY WPŁATY: Szkoła Podstawowa nr 89, 31-624 Kraków,
os. Piastów 34a

PO DOKONANIU WPŁATY PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DOWÓD WPŁATY ORAZ 1 ZDJĘCIE. NA TEJ PODSTAWIE ZOSTANIE WYSTAWIONY DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

Wniosek o wydanie duplikatu

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP